Over ons

Stichting Parkinson Nederland (SPN) werd in oktober 2002 opgericht met als doelstelling gelden te werven voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Gesprekken met medisch specialisten, patiënten en aanpalende organisaties maakten echter duidelijk dat er – in afwachting van de ontdekking van het middel om de ziekte te genezen – veel behoefte bestaat aan projecten om de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. SPN heeft die uitdaging aangenomen en heeft haar doelstelling verlegd naar het verbeteren van de zorg voor mensen die moeten leven met de ziekte van Parkinson.

De SPN heeft het volgende tot doel gemaakt:

  • Iedere patiënt met de ziekte van Parkinson moet binnen de eigen regio toegang hebben tot de zorg die in zijn of haar situatie noodzakelijk is om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te realiseren.
  • Binnen iedere regio moeten in alle relevante disciplines zorgverleners adequaat zijn opgeleid om deze zorg te leveren.
  • Regionale ‘best practices’ in de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson moeten worden gesignaleerd en effectief verspreid over andere regio’s.
  • Innovaties in de zorg voor de Parkinson patiënten worden gestimuleerd
  • Dit alles wordt tot stand gebracht in een gelijkwaardige samenwerking tussen professionals, patiënten en mantelzorgers.

Om dit mogelijk te maken werkt de SPN samen met andere partijen die actief zijn in het verbeteren van de zorg voor mensen die moeten leven met de ziekte van Parkinson. De SPN werkt op dit moment samen met de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet. Het meest recente project is het financieel mogelijk maken ParkinsonNet innovation Award, die in 2012 is uitgereikt aan het Expertisecentrum Morbus Parkinson van de Frankeland groep, voor het ontwikkelen van een nascholingsprogramma voor de beroepsgroep verzorgenden.

De rol van de SPN is het realiseren van fondsen om projecten binnen deze missie te helpen realiseren. Daarnaast zorgt de SPN voor een gedegen financiële en inhoudelijke control op de goedgekeurde projecten, vanuit een onafhankelijke positie. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat elke euro die wordt gegeven goed besteed wordt. Om die reden zal de SPN haar doel te realiseren tegen minimale overheadkosten.