Historie

De Stichting Parkinson Nederland (SPN) werd in oktober 2002 opgericht met als doelstelling gelden te werven voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Acht privé personen hebben – als founding fathers - het  startkapitaal bijeengebracht dat nodig was voor de oprichting van de stichting.

Gesprekken met medisch specialisten, patiënten en aanpalende organisaties maakten echter duidelijk dat er – in afwachting van de ontdekking van het middel om de ziekte te genezen – veel behoefte bestaat aan projecten om de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. SPN heeft die uitdaging aangenomen en heeft haar doelstelling verlegd naar het verbeteren van de zorg voor mensen die moeten leven met de ziekte van Parkinson.