Het betrouwbaar meten van rigiditeit

 

(Bron: www.umcg.nl)

Bij de ziekte van Parkinson staan vooral bewegingsproblemen op de voorgrond. Kenmerkend zijn trillen tijdens rust, traag of minder bewegen en stijf bewegen. Het is niet altijd gemakkelijk om vroeg en onomstotelijk vast te stellen dat iemand leidt aan de ziekte van Parkinson, terwijl dit grote consequenties heeft voor wie het betreft, zowel voor de behandeling als de prognose. Ook is het voor een goede behandeling van de ziekte nodig dat de symptomen goed gevolgd kunnen worden. Om deze redenen is het belangrijk motorische symptomen van de ziekte van Parkinson betrouwbaar en herhaalbaar te kunnen meten. Het UMC Groningen heeft besloten om dit probleem aan te pakken. 

Tot op heden is er nog geen klinisch routinematig bruikbare objectieve beoordeling van rigiditeit mogelijk, terwijl het belang ervan, zowel bij de diagnose van de ziekte van Parkinson als bij het bepalen van de effectiviteit van behandelingen groot is. Als rigiditeit daarnaast in de thuissituatie gemeten zou kunnen worden, wordt het mogelijk worden om deze symptomen gedurende de dag te monitoren en de medicatie hierop aan te passen. Hiermee wordt de kwaliteit van leven van mensen met der ziekte van Parkinson bevorderd.

De SPN heeft een subsidie toegekend aan het UMC Groningen om dit probleem aan te pakken. Het UMC Groningen ontwikkelt een patiëntvriendelijke meetinstrument,  waarbij de patiënt op een stoel kan zitten en zijn arm en hand ontspannen naar beneden kan laten hangen. Er wordt een prototype gebouwd en getest dat aan de pols en hand bevestigd kan worden, waardoor de gewrichtsstijfheid op eenduidige wijze kan worden gemeten