Ik tril voor Parkinson

De SPN heeft het advies ondersteund van een initiatiefnemer om geld in te zamelen door met een groep enthousiaste amateurfietsers de route van Parijs- Roubaix te fietsen. 

Dit initiatief past in het beleid van de SPN om als facilitaire organisatie en platform te dienen voor particuliere initiatieven om fondsen te werven ten behoeve van de zorg voor Parkinson patiënten.

Nadere informatie over dit initiatief is te vinden op www.iktrilvoor.nl