LEAP Studie

Stichting Parkinson Nederland ondersteunt een studie naar het lange termijn effect van het medicijn levodopa. Het gaat daarbij vooral om de vraag wanneer met levodopa gestart moet worden. Hoe beter we dit weten, hoe beter de medicinale zorg aan parkinson patiënten kan worden verbeterd en daarmee de kwaliteit van het leven.

In het verleden werd aangenomen dat levodopa op lange termijn schadelijk is en zelfs de ziekte versnelt. De resultaten van nieuw onderzoek wijzen er echter op dat levodopa ook op de lange termijn een gunstig effect heeft.  Dan zou je eerder moeten beginnen. Met dit medicijn.  Om dit nader te onderzoeken worden alle patiënten in het onderzoek verdeeld in twee groepen. De ene helft van de patiënten krijgt gedurende 80 weken drie keer per dag levodopa en de andere helft krijgt eerst 40 weken drie keer per dag placebo en daarna 40 weken drie keer per dag levodopa. (Een placebo is een pil zonder werkend geneesmiddel, maar die precies lijkt op de pil met het werkende geneesmiddel. Het placebo wordt gebruikt om eventuele veranderingen die ontstaan doordat deelnemers en onderzoekers weten welke behandeling de deelnemer krijgt te neutraliseren).Op deze manier kan het directe effect van levodopa worden onderscheiden van het effect door langer gebruik van levodopa.

In 2015 wordt gewerkt aan met de voorbereidingen van de metingen voor de LEAP-5: bouwen van database, informed consent en METC goedkeuring. Daarna zullen de eerste patiënten hun 3-jaarsmeting ondergaan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het AMC door het LEAP-team, onder verantwoordelijkheid van Dr. Rob de Bie. Voor meer informatie zie www.leapamc.nl