Onderzoeksproject effectiviteit Parkinsonverpleegkundige

Dit project is een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de Parkinson Verpleegkundige. Door subsidie van ZonMw kan dit onderzoek worden uitgevoerd voor het eerst op wetenschappelijke basis de doelmatigheid van de inzet van Parkinsonverpleegkundige interventies zichtbaar gemaakt worden, waardoor er een beter inzicht in de meerwaarde en een daarbij passende financiering kan worden onderbouwd. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat alle mensen met Parkinson ook daadwerkelijk de Parkinsonverpleegkundige interventies kunnen krijgen die ze nodig hebben.

ParkinsonNet heeft de aanvraag voor een subsidie ingediend bij SPN, medegefinancierd door een aanvraag ZonMw

De SPN heeft ervoor gezorgd dat de Parkinsonverpleegkundigen uit de praktijk die an het onderzoek deelnamen daar extra tijd aan konden besteden, zodat het niet conflicteerde met hun reguliere werkzaamheden.