Parkinson bewustzijnscoach

De ziekte van Parkinson is een chronische, degeneratieve aandoening waarmee patiënten vaak jaren leven. Gedurende die lange periode kunnen behoeften en wensen veranderen. Patiënten geven aan dat zij behoefte hebben aan één aanspreekpunt gedurende het gehele ziekteproces. Zo’n aanspreekpunt kan laagdrempelig vragen beantwoorden en samen met de patiënt de doelen op het gebied van welzijn en leefstijl vast- en bijstelt. Het doel is om de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren. De speciaal opgeleide coach oftewel Parkinson bewustzijnscoach wordt in de thuissituatie ingezet en kan zo helpen om de zorg in de 1ste en 2de lijn te verminderen. In dit pilotproject wordt in de praktijk onderzocht of het inzetten van een Parkinson bewustzijnscoach werkbaar is, en of het bijdraagt aan de kwaliteit van het leven. SPN heeft ter ondersteuning van dit onderzoek een subsidie toegekend aan Dr. Nienke de Vries van het Radboud UMC.