Parkinson Centrum

Het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) is een onderdeel van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Het ParC wil de kwaliteit van leven voor de Parkinson patiënt en diens naasten optimaliseren. Dit geldt zowel voor patiënten met de ziekte van Parkinson, als voor patiënten met een vorm van atypisch parkinsonisme1.

 

Patiënten die verwezen zijn naar het ParC kunnen op drie manieren door ons worden beoordeeld. Op de reguliere polikliniek zien wij patiënten uit de regio Nijmegen die door de huisarts naar ons zijn verwezen. In het ParC Dagcentrum geven wij een uitgebreide klinische beoordeling van patiënten met complexe problematiek die door een medisch specialist 2 naar ons zijn verwezen. Tenslotte kunnen wij patiënten kortdurend opnemen op de verpleegafdeling, bijvoorbeeld voor het instellen van ingewikkelde medicatie.

ParC Dagcentrum

Parkinson is een complexe ziekte. Het meest bekend zijn de lichamelijke verschijnselen, zoals het trillen. Maar daarnaast kunnen ook andere klachten optreden. Voorbeelden daarvan zijn problemen met de slaap, ontlasting, seksualiteit of denkprocessen.

Hierdoor is de kwaliteit van leven van veel patiënten verminderd. Ook de partners en andere personen in de directe omgeving van de patiënt (de mantelzorgers) kunnen problemen ondervinden van deze ziekte.

(1) Onder “atypisch parkinsonisme” wordt verstaan alle ziekten die verschijnselen kunnen geven die lijken op die van de ziekte van Parkinson. Voorbeelden zijn multiple systeem atrofie (MSA), progressieve supranucleaire verlamming (PSP) en parkinsonisme dat veroorzaakt is door vaat beschadigingen in de hersenen (vasculair parkinsonisme).

(2) De medisch specialist is meestal een neuroloog, maar soms zijn patiënten onder behandeling van bijvoorbeeld een geriater. In het ParC Dagcentrum worden patiënten zorgvuldig onderzocht door deskundigen uit meerdere vakgebieden die gericht kijken naar de specifieke problemen van elke individuele patiënt. Ook kijken wij naar de problemen die de partner of andere mantelzorgers ondervinden.

Werkwijze in het Dagcentrum

De patiënt krijgt eerst een uitgebreide vragenlijst thuis gestuurd. In deze lijst komen allerlei onderwerpen aan bod. Omdat Parkinson een complexe ziekte is,vragen wij naar alle mogelijke problemen die kunnen optreden bij deze ziekte. Op deze wijze kunnen wij reeds in een vroeg stadium de zorg behoefte bepalen. Vervolgens krijgt de patiënt een oproep voor het ParC Dagcentrum. Wij willen graag dat de partner of een andere mantelzorger meekomt. De beoordeling in het ParC Dagcentrum vindt plaats tijdens een drietal dagopnames, die telkens één week van elkaar gescheiden zijn. Soms is enig aanvullend diagnostisch onderzoek nodig tijdens een vierde dag.

Op de eerste dag neemt de coördinator de ingevulde vragenlijst nog eens door met de patiënt. Daarna verricht de neuroloog een lichamelijk onderzoek. Ook ziet u op de eerste dag de maatschappelijk werker enSpreekuur neuroloog de Parkinson verpleegkundige.

Aan de hand van de bevindingen op de eerste dag bepalen wij, samen met de patiënt, wat de specifieke behoeften aan advies zijn. Dit bepaalt het programma voor de tweede dag. Op die dag ziet de patiënt bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, diëtist, seksuoloog, geriater, psychiater of revalidatiearts. Natuurlijk kan niet elke hulpverlener worden ingezet op deze dag. Daarom kijken we samen met de patiënt waar de prioriteiten liggen.

Op de derde dag vergadert het hele team over alle bevindingen, en stelt een geïntegreerd behandeladvies op. Aansluitend wordt dit behandeladvies besproken tijdens een afrondend gesprek tussen de patiënt, de neuroloog en de teamcoördinator. De patiënten worden hierna altijd door ons terugverwezen naar de eigen medisch specialist, met een gericht pakket aan adviezen. Waar mogelijk helpen wij de patiënt en de verwijzer met het initiëren van de door ons geadviseerde behandelingen. Deze behandeling wordt dus niet binnen het ParC Dagcentrum uitgevoerd.

Hoe komt u in aanmerking voor een beoordeling in het Dagcentrum?

Patiënten moeten naar ons worden verwezen door de eigen medisch specialist. Dit is belangrijk omdat de eigen specialist verantwoordelijk blijft voor de behandeling en een belangrijke rol speelt bij het begeleiden van het behandeladvies van het ParC Dagcentrum. De verwijzer wordt verzocht om bij de verwijzing een kopie van alle relevante medische correspondentie mee te sturen, alsmede een CD of uitdraai van recent beeldvormend onderzoek. Patiënten kunnen zich dus niet zelf aanmelden voor een beoordeling.

Routing verwijzing

Alle verwijzingen naar het Parkinson Centrum Nijmegen moeten gericht worden aan Dr. B.R. Bloem, medisch hoofd van ParC (Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen). Aan de hand van de verwijsgegevens beoordeelt Dr. Bloem of het Dagcentrum inderdaad de beste plek is voor deze patiënt, of dat de beoordeling toch beter kan plaatsvinden op de normale polikliniek of op de verpleegafdeling.

Wachttijden

Het ParC Dagcentrum heeft helaas maar een beperkte capaciteit. Dit betekent dat er een wachtlijst kan ontstaan. Hierbij zullen wij enige voorrang geven aan patiënten uit het directe verwijsgebied rondom Nijmegen.

Bereikbaarheid

Het ParC Dagcentrum is op dinsdag en woensdag direct bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 024 - 366 84 52. Ook kunt u via e-mail vragen aan ons stellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt hier alleen terecht voor vragen omtrent een eventuele verwijzing. Voor medische vragen moet u zich richten tot uw eigen arts.

U vindt het Dagcentrum in het Neurologie gebouw, Radboud Oost, Reinier Postlaan 4, op de 1e verdieping (volg routenummer 913).


Dr. Bastiaan R. Bloem, medisch hoofd ParC
Dr. Marten Munneke, wetenschappelijk hoofd ParC
Mw. M. Schmidt, coördinator ParC Dagcentrum