Parkinson Innovation Award

In 2012 heeft de SPN besloten om de Parkinson Innovation Award financieel mogelijk te maken. Deze prijs is een initiatief van ParkinsonNet. Het doel van de prijs is het stimuleren van innovaties in de zorg voor mensen die leven met de ziekte van Parkinson. De winnaar van de prijs wordt bepaald door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van ParkinsonNet, Parkinson Vereniging en de Stichting Parkinson Nederland.

Het project dat door ons is gekozen, is een project dat als doel heeft om de kwaliteit van leven van de parkinsonpatiënt te bevorderen.

Het winnende project bevordert het bewegen en de wijze waarop de parkinsonpatiënt wordt gemotiveerd te bewegen is tevens erg innovatief. Voorzichtig wetenschappelijk onderzoek naar deze trainingen laat zien dat parkinsonpatiënten vooruit zijn gegaan in het dagelijks functioneren en patiënten de training ervaren als een goede uitlaat klep. De mooiste uitspraak en het belangrijkste doel: de training zorgt dat de patiënt zich even geen patiënt meer voelt.

De winnaars van de Innovation Award willen met dit project meer ervaring opdoen met de trainingsmethode en samen met ParkinsonNet het trainingsprogramma toegankelijk maken voor andere regio’s.  Tevens vinden we het ook erg belangrijk dat de trainingsmethodiek wordt voorgeschoteld aan patiënten in een verder stadium van de ziekte.

In de loop van 2015 zijn in het kader van dit project de volgende resultaten bereikt:

  • Het scholingsprogramma is afgerond en ligt klaar.
  • De cursus bokstraining en parkinson' gaat starten medio Februari/Maart 2016.
  • Op het ParkinsonNet congres 2015  is een eerste workshop 'bokstraining bij parkinsonpatiënten' gegeven aan 79 PN-zorgverleners.

Voor meer informatie over ParkinsonNet zie www.parkinsonnet.nl