ParkinsonNEXT als nieuwe oplossing.

 

In Nederland zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken en innovatieprojecten op het gebied van de ziekte van Parkinson. Alleen vanuit het Radboud UMC in Nijmegen lopen op dit moment al zo’n 15 verschillende onderzoeksprojecten. In Nederland gaat het om minimaal 100 onderzoeksprojecten; bovendien zien we dat het bedrijfsleven in toenemende mate actief is met het opzetten van onderzoek naar hun nieuwe producten. In al deze onderzoeksprojecten speelt de participatie van de patiënt een cruciale rol.  Het ParkinsonNEXT platform is een initiatief om beide partijen gemakkelijker bij elkaar te brengen.

Het ParkinsonNEXTplatform is een initiatief van ParkinsonNet. Via dit nieuwe platform kunnen onderzoekers en bedrijven eenvoudig in contact komen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Feitelijk een vorm van “matchmaking”, maar dan voor onderzoek en innovatie. Een belangrijke basis voor dit platform is reeds gelegd met steun van de provincie Gelderland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en bestaat thans uit website (www.parkinsonnext.nl). Stichting Parkinson Nederland heeft hier nu ook een steentje aan bijgedragen om dit project verder te laten ontwikkelen en daarmee onderzoek naar de ziekte van Parkinson te faciliteren.