Proefschriften

In 2015 zijn de  uitgaven van drie  proefschriften ondersteund: “The impact of fatigue on daily activity in patients with Parkinson's disease”,  Roy Elbers; “Patient-centered care in Parkinson's disease”. Martijn van der Eijk; "Occupational Therapy in Parkinson's disease: towards evidence informed care", Ingrid Sturkenboom

  • “The impact of fatigue on daily activity in patients with Parkinson's disease”,  Roy Elbers, Vrije Universiteit te Amsterdam, 2016.
    Ondanks dat mensen met de ziekte van Parkinson vaak vermoeid zijn, tonen de resultaten in dit proefschrift aan dat vermoeidheid nauwelijks is gerelateerd aan kwaliteit van leven en dagelijkse activiteit. De gevonden samenhang werd beïnvloed door stemmingsstoornissen. Dit doet vermoeden dat voor mensen met vermoeidheidsklachten een screening op mogelijk onderliggende depressie en angststoornissen wenselijk is. Op basis van het huidig wetenschappelijk bewijs kunnen we geen eenduidige aanbevelingen doen voor de behandeling van vermoeidheid. Waar nodig moeten onderliggende depressie en angststoornissen worden behandeld voordat men overgaat tot het behandelen van vermoeidheid zelf bij mensen met de ziekte van Parkinson.
  • “Patient-centered care in Parkinson's disease”. Martijn van der Eijk,  Radboud Universiteit Nijmegen, 2015.
    Patiëntgerichtheid betekent het afstemmen van zorg op de specifieke eigenschappen en reële wensen van de patiënt.  Dit concept  is onderzocht bij de ziekte van Parkinson, waarbij patiënten in toenemende mate worden beperkt door motorische, cognitieve en emotionele symptomen. De complexiteit van deze ziekte vereist een patiëntgerichte, multidisciplinaire aanpak waarbij de patiënt als partner betrokken wordt bij het behandelteam. Het onderzoek biedt een aanzet tot een definitie, het betrouwbaar meten en het verbeteren van patiëntgerichtheid. In het manuscript komen o.a. de ontwikkeling van een patiëntervaringen vragenlijst 'CQ-index ziekte van Parkinson' en de mogelijkheden van 'online zorgcommunities' aan bod.
  • "Occupational Therapy in Parkinson's disease: towards evidence informed care", Ingrid Sturkenboom, Radboud Universiteit Nijmegen, 2016.
    Dit proefschrift beschrijft en bediscussieert de wetenschappelijke evaluatie van de effecten van een ergotherapiebehandeling aan huis (conform de landelijke praktijkrichtlijn) voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun directe naasten. De studie was, voor zover bekend, internationaal het eerste onderzoek dat de meerwaarde van ergotherapie bij de ziekte van Parkinson op een gedegen wetenschappelijke wijze heeft onderzocht. De studie toont aan dat de meerwaarde van de behandeling bestaat uit het verbeteren van ervaren uitvoering van dagelijkse activiteiten. Echter de studie geeft ook aan dat er noodzaak en ruimte is voor verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling. 

 

SPN heeft in 2019 door middel van een financiële ondersteuning bijgedragen aan de druk van het proefschrift van Ana Silva de Lima getiteld Quantifying Parkinson’s disease: the use of technoloy for objective assesment of motor symptoms. Het onderzoek naar het gebruik van draagbare technologie door Parkinsonpatiënten toonde aan dat patiënten, ongeacht de ernst van hun symptomen, heel goed in staat zijn technologische hulpmiddelen te gebruiken voor het verzamelen van informatie over hun symptomen. Op deze wijze kan er in de behandeling gerichter advies worden gegeven. Ana Silva de Lima is gepromoveerd aan het Radboud Umc.