Regioproject Nijmegen

Aan ParkinsonNet in Nijmegen is een subsidie toegekend voor het wijkgericht inrichten van de zorg voor de ziekte van Parkinson in een wijk in Nijmegen. De essentie is dat de zorg wordt geoptimaliseerd door de verantwoordelijkheid te nemen voor de integrale zorg die mensen met Parkinson ontvangen, ongeacht waar of bij wie deze plaatsvindt.

Iedere patiënt krijgt hierbij een op maat gesneden persoonlijk zorgnetwerk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle andere betrokken zorgaanbieders in de regio, en uiteraard met de patiënten zelf. De nadruk ligt daarbij op zorg dicht bij huis, met een grote rol voor zelfmanagement, en optimalisatie van zorg door moderne technologie. Deze nieuwe organisatieformule moet garant staan voor hoogkwalitatieve, persoonsgerichte en betaalbare zorg.  Er wordt gestart met een kleinschalig (en daarmee goed beheersbaar) experiment in één wijk in de stad Nijmegen, als basis voor een toekomstige nationale en mogelijk zelfs internationale uitrol.