Vroege hersenfunctie veranderingen bij de ziekte van Parkinson als maat voor cognitieve achteruitgang

Het onderzoek betreft het achterhalen van hoe een verstoorde hersenactiviteit kan leiden tot cognitieve achteruitgang. Het onderzoek heeft verschillende doelen:

  • Inzicht geven in de mechanismen die hierbij een rol kunnen spelen;
  • Het onderzoek gebruiken om uitleesparameters te ontwikkelen waaraan de effecten van (toekomstige) medicamenteuze of niet-medicamenteuze therapieën kunnen worden afgemeten
  • De resultaten van het project zullen kunnen leiden tot een vroegere voorspelling van het ontstaan van cognitieve achteruitgang, maar ook tot een betere individuele selectie van patiënten die het meest baat zullen hebben bij behandeling

Dit project zal daarmee bijdragen aan meer persoonsgerichte toepassing van nieuwe therapieën gericht op behoud of verbetering van cognitief functioneren. Dit project wordt uitgevoerd op het VUmc door Lennart Boon.