Projecten

De rol van de SPN is het realiseren van fondsen om projecten binnen deze missie te helpen realiseren. Daarnaast zorgt de SPN voor een gedegen financiële en inhoudelijke control op de goedgekeurde projecten, vanuit een onafhankelijke positie. Bekijk hieronder alle lopende projecten die mede dankzij SPN kunnen worden uitgevoerd.

Parkinson Innovation Award

In 2012 heeft de SPN besloten om de Parkinson Innovation Award financieel mogelijk te maken. Deze prijs is een initiatief van ParkinsonNet. Het doel van de prijs is het stimuleren van innovaties in de zorg voor mensen die leven met de ziekte van Parkinson. De winnaar van de prijs wordt bepaald door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van ParkinsonNet, Parkinson Vereniging en de Stichting Parkinson Nederland.

Parkinson Centrum

Het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) is een onderdeel van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Het ParC wil de kwaliteit van leven voor de Parkinson patiënt en diens naasten optimaliseren. Dit geldt zowel voor patiënten met de ziekte van Parkinson, als voor patiënten met een vorm van atypisch parkinsonisme1.